V kurzu si student osvojí slovní zásobu v rozsahu 1500 slov a  veškerou gramatiku. Bude schopen přeložit obtížnější text, komunikovat slovem a písmem na  běžné téma každodenního života. Výstupní úroveň A2 evropského referenčního vzdělávacího rámce.

Student si osvojí slovní zásobu v rozsahu 800 slov,základy gramatiky pro vyjadřování se v přítomném čase, minulém a budoucím čase. Bude schopen přečíst, přeložit snadnější text, komunikovat o jednoduchých skutečnostech, vyjádřit vlastní názor. Výstupní úroveň A1 evropského referenčního vzdělávacího rámce.