1) Zkouška proběhne písemnou formou v ručně psané podobě.

Otázky budou zveřejněny v čase zahájení zkoušky. (Orientačně v 9:55)

Čas na zpracování otázek je 50 minut. 

2) Písemka bude odevzdána ve formě multipage PDF do 12:00 téhož dne. 

Práci lze poslat jako oscanované listy, nebo vyfocené na fotoaparát, mobil a pod. v ČITELNÉ PODOBĚ do systému Moodle.

Kritiky předmětu TG01

Kritiky předmětu AG035

Kritiky předmětu AG033

Kritiky předmětu AG031