Zaměření předmětu je orientováno na problematiku zobecněného principu technologických procesů při výrobě stavebních hmot jak na silikátové bázi, tak vypěňovaných plastů i minerálně-vláknitých izolantů, jež tvoří náplň specializovaných předmětů na oboru MI. Jde o princip strukturalizace technologických procesů, jejich praktickou aplikovatelnost pro dílčí výrobní procesy, ale i procesy vnitřních změn materiálových vlastností v souvislosti s jejich zabudováním do stavebního díla.

Multikriteriální rozhodovací proces, obchodně technické služby výrobců stavebních hmot. Požadavky na materiály pro svislé konstrukce, technologická kriteria a optimální stav. Materiály pro stěny. Horizontální konstrukce: technické požadavky na materiály, materiálové varianty a jejich kriteriální analýza. Střechy: funkční způsobilost a materiálové varianty střešní krytiny. Rozdělení, účel a kritéria povrchových úprav a optimalizace materiálových variant. Materiály pro vnější odvodnění,betonová dlažba. Dynamická kalkulace hromadné výroby materiálů, energetická náročnost. Hodnocení stavebních látek na životní prostředí, řešení odpadového hospodářství a recycling. Účinky radonu a opatření na snížení aktivity v objektu. Přednášková část je doprovázena cvičením, které má zčásti výpočtový charakter.

Tento kurz je povinně volitelným předmětem studijního programu Stavebně materiálové inženýrství. Je věnován teoretickým základům z oblasti disperzních soustav a alkalicky aktivovaným materiálům. Tematicky je kurz rozdělen do čtyř částí: 

  1. Termodynamika fázových rozhraní a disperzní systémy
  2. Teoretické principy působení přísad do stavebních materiálů
  3. Reologie disperzních systémů
  4. Alkalicky aktivované materiály

Určeno pro odevzdávání a následnou kontrolu protokolů.

Studenti budou do tohoto kurzu přidání automaticky v návaznosti na registraci k rozvrhové jednotce ve fakultním intranetu.


Určeno pro odevzdávání a následnou kontrolu protokolů.

Studenti budou do tohoto kurzu přidání automaticky v návaznosti na registraci k rozvrhové jednotce ve fakultním intranetu.


Určeno pro odevzdávání a následnou kontrolu protokolů.

Studenti budou do tohoto kurzu přidání automaticky v návaznosti na registraci k rozvrhové jednotce ve fakultním intranetu.

Podklady ke kurzu BJ009 - Technologie stavebních dílců


Studenti budou do tohoto kurzu přidání automaticky v návaznosti na registraci k rozvrhové jednotce ve fakultním intranetu.

BJ055 Vlastnosti a užití stavebních materiálů v konstrukcích

Podklady k výuce


Studenti jsou automaticky přihlášeni vyučujícím.