Materiály potřebné k dokončení studie malé vodní nádrže, jenž nebyly odprezentovány ve cvičeních.

Materiály k neuskutečněným přednáškám a cvičením.

Bude postupně doplňováno.