Materiály pro studenty oboru G - zejména přednášky ve formě prezentací v .pdf.

Materiály potřebné k dokončení studie malé vodní nádrže, jenž nebyly odprezentovány ve cvičeních.

Materiály k přednáškám a cvičením.

Bude postupně doplňováno.