Zkouškový test z předmětu BI002 - Zkušebnictví a technologie.

Zkouškový test z předmětu NIA021 - Kvalita provádění a diagnostika staveb. 

Test kurzu CŽV - Nedestruktivní metody ve stavebním zkušebnictví

Zkouškový test z předmětu BI001 - Stavební látky

Zkouškový test z předmětu CI059 Základy managementu a metrologie ve stavebnictví 2017

Harmonogram předmětu

Karta předmětu

Kurz je určen posluchačům bakalářského studijního programu obor K. Cílem kurzu je seznámit studenty se základními nástroji řízení kvality především s ohledem na statistické vyhodnocování dat.