Zkouškový test z předmětu BIA001 - Stavební látky pro SVP studenty. 

Zkouškový test z předmětu BIA001 - Stavební látky.

Zkouškový test z předmětu NIA021 - Kvalita provádění a diagnostika staveb. 

Zkouškový test z předmětu BIB010 - Aplikace stavebních materiálů

Test kurzu CŽV - Nedestruktivní metody ve stavebním zkušebnictví