Tvorba programů a aplikací v prostředí Microsoft Visual Basic. Základní algoritmy, strukturované programování, objektově orientované programování, aplikační knihovny objektů a jejich využití, řešení inženýrských úloh, simulační a animační techniky. Aplikace elementárních numerických metod v úlohách mechaniky kontinua.

Úvod do Pythonu