Cílem předmětu je poskytnou základní znalosti prostředí MS Excel, které studenti využijí v dalších zejména odborných předmětech. Ve cvičeních jsou zpracovávány jednoduché inženýrské úlohy z různých oborů FAST.

Kurz obsahuje zadání cvičení předmětu BUA001. Je určen pro studenty 1. ročníku stavební fakulty.

Kurz je zaměřen na pokročilé využití výpočetní techniky pro účely inženýrské praxe, konkrétně na prohloubení teoretických základů v oblasti kybernetiky a databází. Předpokladem je znalost práce s operačním systémem z hlediska uživatele, základy práce s tabulkovými procesory, základy numerické matematiky a optimalizace.

Obsahem kurzu jsou pokročilé funkce Excelu a jejich využití při řešení inženýrských úloh. Cílem kurzu je poskytnout záladní informaci o možnostech využití VBA při vytváření Uživatelsky Definovaných Funkcí (UDF). Účastník kurzu se seznámí se syntaxí jazyka VBA, základními objekty DOM (Document Object Model) Excelu a naučí se vytvářet UDF pro své odborné potřeby.

Kurz obsahuje studijní materiály a cvičení předmětu BUA001. Je určen pro studenty 1. ročníku stavební fakulty.