Cílem předmětu je poskytnou základní znalosti prostředí MS Excel, které studenti využijí v dalších zejména odborných předmětech. Ve cvičeních jsou zpracovávány jednoduché inženýrské úlohy z různých oborů FAST.

Kurz je zaměřen na pokročilé využití výpočetní techniky pro účely inženýrské praxe, konkrétně na prohloubení teoretických základů v oblasti kybernetiky a databází. Předpokladem je znalost práce s operačním systémem z hlediska uživatele, základy práce s tabulkovými procesory, základy numerické matematiky a optimalizace.

Obsahem kurzu jsou pokročilé funkce Excelu a jejich využití při řešení inženýrských úloh. Cílem kurzu je poskytnout záladní informaci o možnostech využití VBA při vytváření Uživatelsky Definovaných Funkcí (UDF). Účastník kurzu se seznámí se syntaxí jazyka VBA, základními objekty DOM (Document Object Model) Excelu a naučí se vytvářet UDF pro své odborné potřeby.

Kurz obsahuje studijní materiály a cvičení předmětu BUA001. Je určen pro studenty 1. ročníku stavební fakulty.