Počítačové modelování 1

Počítačové modelování 1 pro:

A) studijní program EVB - NTA039

B) Obor: Pozemní stavby, Zaměření: Technická zařízení budov - NTB025


Garant, přednášející a cvičící: doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D.

Přístup k přednáškám bude možný pouze z oficiální fakultní adresy, která je uvedena v daném kurzu (nikoli ze soukromé, či jiné).