BT055 – Ochlazování budov (Šikula) 2021

Přístup k přednáškám bude možný pouze z oficiální fakultní adresy, která je uvedena v daném kurzu (nikoli ze soukromé, či jiné).