Slouží pro předávání studijních materiálů do předmětu BO004 Kovové konstrukce 1.