Získání znalostí způsobů praktického řešení některých typických úloh inženýrské geodézie.