Slouží pro předávání studijních materiálů do předmětu BOA002 Prvky kovových konstrukcí.