Cíl předmětu

  • Získání znalostí způsobů praktického řešení některých typických úloh inženýrské geodézie.

Anotace předmětu

  • Metodika vyhodnocení měření posunů stavebních objektů. Kontrolní měření stavebních konstrukcí. Měření kruhových konstrukcí.
  • Měření prostorových vztahů jeřábových drah. Měření při zatěžovacích zkouškách mostních konstrukcí.
  • Rektifikace železničního oblouku.
  • Užití laserů v geodezii.
  • Optimalizace polohy osového systému stavební konstrukce.
  • Souřadnicové úlohy v dopravním projektování - počítačové projektování dopravních staveb.