Tvorba technických výkresů v kontextu inženýrského stavitelství

Kreslení a editace rovinných objektů.
Tvorba popisných objektů.
Výstupy výkresu do souboru a na tiskárnu.