Získání přehledu o problematice měření v podzemí. Osvojení metodiky a analýzy přesnosti zvláštních úloh geodezie v podzemí.