Kurz je určen pro studenty studijní skupiny B2VS14K.

Harmonogram cvičení:

    1.  Vliv změny teploty na deformaci nosníků. Výpočet posunutí příhradových nosníků.

    2.  Stupeň statické neurčitosti. Volba základní staticky určité soustavy.

    3.  Řešení jednoduchého rovinného staticky neurčitého rámu se silovým zatížením.

    4.  Řešení složitějšího rovinného staticky neurčitého rámu se silovým a deformačním zatížením. 

    5.  Jednoduchý staticky neurčitý nosník se silovým zatížením včetně vlivu osového zatížení.

    6.  Spojitý nosník se silovým i deformačním zatížením.

    7.  Řešení staticky neurčitého příhradového nosníku.