Cílem tohoto modulu je seznámit se s principem, typy a využitím mapových služeb. Dále budou ukázány konkrétní možnosti programů ArcGIS, Microstation, Kokeš a VKM při práci s mapovými službami.

Bude takto rozšířena výuka této problematiky nejen v předmětu Geodetické programy, ale i ostatních navazujících předmětech jako je Mapování, Katastr nemovitostí, Územní informační systémy, Microstation a dalších.