Cílem tohoto modulu získat základní informace databázových systémech zejména v těchto tématech:

 • Úvod do databázové technologie
 • Konceptuální modelování, E/R diagramy
 • Relační model dat
 • Jazyky relačních DBS, jazyk SQL.
 • Relační model dat,
 • Teorie závislostí, normální formy
 • Interní organizace dat, indexování, hašování
 • Bezpečnost a integrita dat, triggery, transakční zpracování
 • Databázové systémy Mircosoft Access
 • Databáze v geografických informačních systémech (GIS)
 • Koncepce personální databáze (*.mdb) a geo-databáze (SDE) v ArcGIS
 • Návrh a propojení databáze s projektem v prostředí ArcGIS
 • Tvorba a využití prostorového dotazovacího jazyka SQL v ArcGIS