Náplní cvičení budou základy navrhování Dřevěných konstrukcí, jelikož kurz navazuje na Kurz BO002 kde byly již probrány základy navrhování ocelových konstrukcí