Principy dvou nejvýznamnějších filozofií managementu jakosti, tedy komplexního managementu jakosti (KMJ) a reinženýrství. Předmět se podrobněji věnuje zejména první části-zavedení systému jakosti a jeho rozpracování do KMJ. Dále pak návaznosti KMJ na ostatní systémy jako systém bezpečnosti práce a systém enviromentální. Studenti jsou seznámeni i s základní příručkou kvality ve stavebnictví, se systémem školení pracovníků a se systémem certifikace.