V kurzu budou aplikovány teoreticky získané poznatky v předešlé výuce z oblasti tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení. Pomocí výpočetní techniky se zadaný problém vyřeší, analyzuje výsledek a provede vyhodnocení. Znalosti získané v tomto předmětu se využijí v dalším studiu při zpracování diplomové práce nebo v praxi při posuzování konstrukcí a vnitřního prostředí po stránce tepelně technické, akustické a světlotechnické. Nezbytnou částí je provedení vyhodnocení energetické náročnosti celé budovy a optimalizace tepelné, akustické a světelné pohody interiéru.