Student se naučí a zvládne základní principy a metody navrhování nosných systémů kovových konstrukcí ve smyslu standardizovaných evropských dokumentů.
Dílčí problémy výuky předmětu zahrnují otázky navrhování a konstrukčního řešení vícepodlažních budov, zastřešení velkých rozpětí a prostorové prutové konstrukční systémy.