Studenti budou do kurzu přihlášeni automaticky po zpřístupnění kurzu. Kurz je určen pouze pro studenty kombinované formy výuky předmětu NHB042 Sanace a adaptace budov.
Tento komunikační kanál je hlavním zdrojem podkladů, které jsou nezbytné pro vypracování semestrální práce ve cvičení a pro přípravu na zkoušku. 

Anotace předmětu NHB042: Stavebně-fyzikální a stavebně-technické zákonitosti platné pro sanace vlhkého zdiva budov, příčiny vlhnutí zdiva starších stavebních objektů, stavebně-technický průzkum vlhkosti a jeho vyhodnocování, metody snižování vlhkosti zdiva budov, projektová dokumentace pro sanace budov, problematika ochrany spodní stavby objektů proti pronikání radonu. Řešení otázek spojených s ochranou dřevěných stavebních konstrukcí vůči biologickým činitelům zejména ve vztahu k rekonstruovaných objektů. Problematika rekonstrukcí příček, podhledů, rekonstrukce a renovace komínů.