Studenti budou do kurzu přihlášeni automaticky po zpřístupnění kurzu. Kurz je určen pouze pro studenty předmětu AH051 Poruchy a obnova staveb. Tento komunikační kanál je hlavním zdrojem podkladů, pro práci ve cvičení.

Anotace kurzu AH051: Zaměření stávajícího stavu a provádění průzkumu a hodnocení stavebně-technického a vlhkostního stavu objektů. Identifikace charakteristických poruch a vad staveb podle vnějších příznaků, analýza příčin poruch ve vztahu k vnějším a vnitřním vlivům. Specifika projektování modernizací, rekonstrukcí a přestaveb objektů. Poruchy a sanace konstrukcí zděných, betonových (železobetonových) a dřevěných. Sanace zvýšené vlhkosti staveb. Vývoj stavebního práva v Čechách a na Moravě ve vztahu k historicky používaným konstrukčním systémům a principům. Výuka je průběžně doprovázena vybranými příklady realizovaných řešení rekonstrukcí a sanací budov.