Dle harmonogramu předmětu vysvětluje jednotlivé příklady, zadává a hodnotí řešení úloh.