Vodní elektrárny – definice, názvosloví, rozdělení, legislativní podmínky pro zřizování a obnovu, základní typy uspořádání stavební a technologické části. Výstavba nových vodních elektráren, dostavba u stávajících vzdouvacích objektů, rekonstrukce. Turbíny pro vodní elektrárny – typy, informace o výrobcích. Ekonomická efektivnost výstavby a provozu malých vodních elektráren. Vypracování studie - hydrotechnické a hydroenergetické výpočty, volba technologického zařízení vodních elektráren, návrh stavebních částí vodních elektráren.