Návrh jednodušší hydrotechnické stavby.
Zpracování projektu zadaného vodního díla.

Požadovaný rozsah: předběžný návrh koncepce vodního díla, umístění navržené stavby v situaci, statické a hydrotechnické výpočty, výpočty a návrh funkčních objektů, umístění funkčních objektů, situace, technická zpráva.

Předmět byl inovován v rámci řešení projektu Pokročilé softwarové nástroje ve stavebním inženýrství (CZ.1.07/2.2.00/15.0142). Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. www.advasoft.eu