Tento kurz bude obsahovat materiály k přednáškám z předměru Statika 1, které připravuje doc. Ing. Jiří Kytýr, CSc a prof. Ing. Zbyněk Keršner, CSc.
Pokud jste se v intranetu registrovali na přednášky později, zřejmě nemáte povolený přístup. Kontaktujte, prosím, Ing. Zbyňka Vlka, Ph.D. na email: vlk.z@fce.vutbr.cz.