Tento kurz je společný pro VŠECHNA CVIČENÍ BW005, která vyučují Biely B. / Venkrbec V. / Vavřínek D., tedy pro následující cvičení LS 2021:

Úterý 14:00 - 15:50, SUDÝ (primární skupina B4S3)

Úterý 14:00 - 15:50, LICHÝ (primární skupina B4S2)


Předmět řeší problematiku přípravy a způsobu výstavby objektů a stavebních celků. Jde o složitý komplexní proces zahrnující investiční záměr, jeho technickou přípravu, ekonomické propočty, stavební řízení, stavebně technologickou přípravu a výslednou fázi - realizaci stavby. Předmět se zabývá strukturou a koordinací přípravných, dílčích a stádiových stavebních procesů do uceleného a promyšleného systému, jehož výsledkem je dokončený stavební objekt nebo jejich souhrn, tedy stavba.