Zabývá se zpracováním podrobné projektové dokumentace mimoúrovňové křižovatky na pozemních komunikacích. Směrový a výškový návrh hlavních tras a křižovatkových větví (situace a podélné profily), příčné uspořádání (kategorijní šířka, změna příčného sklonu, rozšíření vozovky ve směrovém oblouku), zemní těleso (vzorový příčný řez a pracovní příčné řezy). Tvorba 3D modelu a vrstevnicových plánů. Zjednodušená vizualizace. Odvodnění pozemních komunikací (hydrotechnický výpočet), výpočet kubatur, hmotnice a rozvoz hmot. Objekty na pozemních komunikacích. Bezpečnost provozu. Normové výpočty: délka rozhledu pro zastavení, zajištění rozhledu ve směrovém oblouku, přídatný pruh pro pomalá vozidla.