1. Model počítače z hlediska programátora. Vývojové prostředí jazyka.
 2. Proměnné, reprezetace datových typů, konstanty, přiřazovací příkaz.
 3. Funkce a procedury (způsoby volání a předávání parametrů, globální a lokální proměnné).
 4. Vestavěné prvky jazyka, vstupy a výstupy.
 5. Příkazy pro řízení běhu, podmíněné příkazy a cykly.
 6. Práce se strukturovanou proměnnou.
 7. Strukturované a objektově orientované programování, programování řízené událostmi.
 8. Aplikační knihovny objektů.
 9. Základy simulace, využití numerických metod.
 10. Animační techniky, programový projekt.
 11. Práce se souborovým systémem, algoritmy datových konverzí.
 12. Příklady řešení inženýrských úloh. Statistické a optimalizační problémy, počáteční úloha.
 13. Příklady řešení inženýrských úloh. Pokročilé řešení a animace velkých deformací.