Cílem je schopnost sestavení kompletního požárně bezpečnostního řešení stavby – postup návrhu a posouzení nevýrobních a výrobních objektů zahrnující: metodiku stanovení požárního a ekonomického rizika; určení požadavků na stavební konstrukce; způsoby zlepšování vlastností konstrukcí a hmot; řešení únikových cest; určení požárně nebezpečného prostoru; zařízení pro protipožární zásah.

Prohloubení a rozvinutí znalostí požární bezpečnosti staveb, zejména problematiky zastřešených atrií u nevýrobních objektů a komplexní řešení staveb výrobních, hromadných garáží, ale i řešení specifických požadavků kladených na objekty zemědělské, objekty skladů a spojů. Prohloubení základních znalostí o funkci požárně bezpečnostních zařízení, jako odvod tepla a kouře apod.