Zkoušky z předmětu BVA002.

Exams from subject BVA002.