Úvod do principů práce v CAD aplikacích v kontextu architektury a pozemního stavitelství. Zvládnutí nástrojů pro tvorbu projektové dokumentace ve 2D, její úpravu a následnou adjustaci.