Závěrečná zkouška (formou online testu) z předmětu BFA001 pro letní semestr 2022.