Závěrečná zkouška (formou online testu) z předmětu BFA001 pro zimní semestr AR 2022/2023