Úvod do navrhování a projektování v architektuře a stavebnictví pomocí aplikace podporující technologii BIM (ArchiCAD). Kurz se zabývá základním využitím softwaru.