Metodika projektování obytných staveb s využitím znalostí základních typologických, provozně dispozičních a objemových požadavků. Respektování platných vyhlášek, předpisů, norem. Osvojení zásad architektonického a konstrukčního navrhování pozemních staveb. Uplatnění současných požadavků na ekonomii, energetickou náročnost staveb a na ochranu životního prostředí. Požadavky na bezbariérové řešení občanských staveb a přístupnosti k nim. Projektování obytných budov v navazujících cvičeních.