Kurz slouží jako nástěnka podkladů do cvičení z předmětu Prvky kovových konstrukcí.