BDA001-Základy stavební mechaniky, cvičení (Eliáš)