BDA001-Základy stavební mechaniky, přednáška (Eliáš)