Závěrečná zkouška z předmětu BFA001 pro letní semestr AR 2022/2023