Kurs je určen pro studenty 3. ročníku oboru Pozemní stavby. Obsahem kurzu jsou zdravotně technické instalace zahrnující zásobování budov vodou a odvádění odpadních vod z budov a plynovodní instalace. Vložené podklady jsou tvořeny prezentacemi pro cvičení v jednotlivých týdnech výuky. Podklady byly vytvořeny v rámci projektu OPVK - CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů.