Tento kurz je zaměřen převážně na podrobné probrání a zopakování anglických časů (přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, předpřítomný prostý a průběhový, předminulý, vyjádření budouctnosti pomocí will, going to a přítomného času průběhového) dále se studenti seznámí se stupňováním přídavných jmen a příslovcí, modálními slovesy a první větou podmínkovou. Konverzační témata se zaměří na tyto oblasti: jídlo, sport, rodina, povahové vlastnosti, peníze, doprava a cestování, popis vzhledu a vzdělání. Po ukončení následujícího kurzu (VYA009/dříve BYA6) by měli být připraveni úspěšně složit zkoušku BYA0002.

Výstupní úroveň A2+ nebo B1. Studenti by měli umět používat minulý a přítomný čas (včetně předpřítomného času) v běžné komunikaci, a také budoucí čas pro vyjádření plánů. Měli by umět tvořit otázky, poskytovat osobní informace, rozumět spisovné angličtině týkající se známých témat. Měli by také umět srovnávat věci pomocí přídavných jmen, zvládnout základní podmínkové věty, používat počitatelná/nepočitatelná podstatná jména a některá modální slovesa. Měli by zvládnout jednoduchou komunikaci v obchodech, restauraci nebo při cestování. Měli by umět používat: předpřítomný čas k vyjádření zážitků a také popisovat dlouhodobé a krátkodobé situace ze svého života, používat modální slovesa k vyjádření povolení a povinnosti v souvislosti s pravidly a chováním, pasivní formy k vyjádření procesů, původů a materiálů, budoucí tvary při předvídání a plánování akcí v budoucnosti a podmínkových vět k vyjádření možných budoucích situací a obecných teoretických možností.