Studenti budou do kurzu přihlášeni automaticky po zpřístupnění kurzu. Kurz je určen pouze pro studenty předmětu NHA065 Energetické úspory při rekonstrukcích v zimním semestru 2023/24.

Obsah předmětu je zaměřen na prohloubení znalostí z problematiky rekonstrukcí a sanací budov. Zvláštní pozornost je věnována historickému vývoji jednotlivých konstrukčních typů staveb a materiálům, které se uplatňovaly v průběhu 20. století, a to zejména ve vztahu k energeticky úsporným opatřením.