Kurz je určen pouze pro studenty kombinované formy výuky předmětu NHB053 Rekonstrukce a renovace památek.
Studenti budou do kurzu přihlášeni automaticky po zpřístupnění kurzu. 
Tento komunikační kanál je hlavním zdrojem podkladů, které jsou nezbytné pro vypracování semestrální práce ve cvičení a pro přípravu na zkoušku. 

Anotace předmětu NHB053: Stavební kulturní památky, ale i všechny starší objekty vyžadují specifický přístup při jejich opravách, rekonstrukcích a přestavbách. Proto je nutné se seznámit s jejich historickou technologií výstavby a používanými prostředky vytvářející jejich konstrukci, architekturu i výzdobu. Obsah výuky je zaměřen právě tímto směrem, takže studenti se seznámí s tradičními technologiemi, konstrukcí a řemeslnou prací. Získají vědomosti, které vytvoří rovnocenné partnerství při jednání s pracovníky památkových ústavů.