Závěrečná zkouška z předmětu BFA001 pro zimní semestr AR 2023/2024